Novinky - zo života našej školy Perličky z našej školičky Jedálny lístok Okienko pre rodičov Tlačivá Edukačné okienko Prerušená prevádzka Napíšte nám
Navigácia

Piatok 29. 4. 2016

    Ďakujeme Vám, že nám darujete 2% z Vašich zaplatených daní. Všetky Vaše dary budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí.

ZÁPIS DETÍ DO MŠ pre školský rok 2016 / 2017

 

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Nová právna úprava posúva ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2016/2017 bude prebiehať od 1. apríla do 30. apríla 2016. 

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky dochádza k zmene termínu zápisu v materských školách. 


ZÁPIS DETÍ do materskej školy pre školský rok 2016/2017 bude prebiehať  

od 25. APRÍLA do 13. MÁJA 2016. 

V uvedenom termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Toto tlačivo si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v záložke Tlačivá, alebo osobne prevziať u vedenia MŠ.

 

                            Kriteria_k_vybavovaniu_ziadosti_o_prijatie_dietata_do_MS_v_sk.roku_2016_-_2017.pdf

 

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí -  25.4.2016 od 9.00 - 11.00 hod. 

 

viď. NOVINKY - Zo života našej školy

Počet návštev: 407525