Novinky - zo života našej školy Perličky z našej školičky Jedálny lístok Okienko pre rodičov Tlačivá Edukačné okienko Prerušená prevádzka Napíšte nám
Navigácia

Sobota 13. 2. 2016

                                     

ZÁPIS DETÍ DO MŠ pre školský rok 2016 / 2017

 

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Nová právna úprava posúva ZÁPIS ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY o viac ako dva mesiace neskôr. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 2016/2017 bude prebiehať od 1. apríla do 30. apríla 2016. 

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky dochádza k zmene termínu zápisu v materských školách. 


ZÁPIS DETÍ do materskej školy pre školský rok 2016/2017 bude prebiehať  

od 25. APRÍLA do 13. MÁJA 2016. 

V uvedenom termíne je potrebné doručiť vyplnenú a potvrdenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Toto tlačivo si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky v záložke Tlačivá. 

Podrobnejšie kritéria prijatia dieťaťa do MŠ budú zverejnené pred termínom zápisu.

 

Čísla účtov v IBAN formáte

Vážení rodičia, od 1.2.2016 je potrebné uvádzať pri bezhotovostných platbách čisla účtov vo formáte IBAN.

Pre identifikáciu Vašich platieb nezabudnite prosím v avíze (doplňujúcom údaji banky)  uviesť Meno a Priezvisko dieťaťa a triedu.

ĎAKUJEME

IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 
 

IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481
 

IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

viď. NOVINKY - Zo života našej školy

Počet návštev: 384874