Navigácia

Počet návštev: 634669

Informácia pre záujemcov o našu materskú školu

Všetkým priateľom a priaznivcom našej školy dávame na vedomie, že zápis do našej Materskej školy Československej armády 20 v Prešove bude prebiehať

v termíne od 16. apríla 2018   do   11. mája 2018.

Pozývame Vás na "Deň otvorených dverí" dňa 16.4.2018 od 9.00 - 11.00 hod.

 

Pre prvé oboznámenie sa s našou školou ponúkame krátku prezentáciu.

MS_Csl.armady_20_-_zapis_do_MS.pptx

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť osobne alebo obojstranne vytlačiť z web stránky školy. V uvedenom termíne je potrebné vyplnenú, podpísanú a lekárom potvrdenú žiadosť doručiť.

Žiadosť a všetky podrobnejšie informácie nájdete v kritériách k vybavovaniu žiadosti na web stránke školy v záložke Tlačivá.

Kriteria_k_vybavovaniu_zadosti_o_prijatie_do_MS_2018-2019.pdf

Ziadost_o_prijatie_dietata_na_predprimarne_vzdelavanie_2018-2019.pdf

 

 

PaedDr. Ivona Uličná, riaditeľka školy

viď. NOVINKY - Zo života našej školy

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria