Navigácia

2% dane

Tlačivo na stiahnutie:

VYHLaSENIE_o_poukazani_podielu_zaplatenej_dane_z_prijmov_fyzickej_osoby.pdf

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Československej armády 20, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0817
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Československej armády 20, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0817
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Československej armády 20, 08001 Prešov
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 17319617/0817
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • MATERSKÁ ŠKOLA
  Československej armády č.20, Prešov
 • +421517713000

  IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

  IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

  IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria