Navigácia

Ustanovujúca rada školy Štatút Rady školy 2016 Zápisnice Rady školy od 9.3.2016 Zápisnice Rady školy 2012-2016

Rada školy od 24.3.2016

Ustanovujúca rada školy

Zápisnica : 9.3.2016 -----  Zapisnica_z_ustanovujuceho_zasadnutia_RS_9.3.2016.pdf

 

Výsledky volieb :

                                        

Pedagogickí zamestnanci :  Karaffová Soňa, Bc.

                                       Albertoni Jarmila

 

Nepedagogickí zamestnanci :  Sasaráková Mária

 

Zástupcovia za rodičov : Maťufka Lukáš, Mgr.    

                              Balaníková Natália, Mgr.

 

                                   Nemethová Jana, Ing.       

                                  

Delegovaní za zriaďovateľa :   Pucher René, JUDr.

                                           Drutarovský Richard, Ing.

                                      Kutajová Jaroslava,Mgr.

 

                                              

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria