Navigácia

Faktúry od 1.1.2013

MŠ Čsl.armády

 

                                                                   

 

Faktúry od 1.1.2013 sú zverejnené na portály  http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

 

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria