Navigácia

Projekty školy

PLÁN  

PLÁN  PRÁCE  DOPRAVNÉHO  PROJEKTU  NA ŠK. ROK 2016– 2017

Názov projektu : Kráľovstvo Čoječo

 

Ciele projektu: - Správnou motiváciou a aktivitami viesť deti k bezpečnosti na cestách

                        - Sprievodnými akciami viesť deti a dospelých k prevencii bezpečnosti

                           na cestách

 

 V kráľovstve pešo aj na bicykli

9 / 2015     Návšteva dopravného ihriska :

 • vysvetliť nácvik správneho prechádzania cez prechod pre chodcov
 • prakticky uplatniť zásady bezpečného správania sa na dopravnom
 • ihrisku
 • objasniť systém tlačítkového semaforu pre chodcov
 • spoznávať dopravné značky
 •  

10/ 2015    Jazda zručnosti :

 - dodržiavať dohodnuté pravidlá pri jazde na bicykli

 

Dopravné prostriedky v kráľovstve

2 / 2016     Dopravné prostriedky – výstavka z odpadového materiálu

 • rozlišovať dopravné prostriedky z hľadiska pohybu, vzhľadu, účelu
 • prejavovať zručnosť a praktickú tvorivosť pri výtvarnom zobrazovaní dopraných prostriedkov

 

Princezná cyklistka

 4 / 2016    Návšteva policajtov

 • zážitkovým učením získavať poznatky z ukážky práce policajtov, psovodov

 

Výlet princeznej a jej kamarátov

6 / 2016   Cykloturistický výlet pod Bikoš

 • prejsť určenú vzdialenosť na bicykloch alebo pešo spolu s rodičmi

 

 

Po splnení všetkých úloh, deti na záver školského roka obdržia od princezny Čoječojky absolventský list.

PLÁN

PLÁ

Novinky

Kontakt

 • MATERSKÁ ŠKOLA
  Československej armády č.20, Prešov
 • +421517713000

  IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

  IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

  IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria