Navigácia

Verejné obstarávanie 2014

Nákup potravín

 

Materská  škola     Čsl.armády 20, 08001  Prešov

IČO  42085497     DIČ 2022725584       tel. 051/7713000

 

Zverejnenie  zákazky  pre  MŠ.

 

Predmet zákazky: 

Nákup  potravín  pre MŠ  Čsl.armády 20, 08001 Prešov  v období   od 7.1.2014 do  31.12.2014.

Zákazka  na  dodanie  tovaru  zadávaná  postupom  podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších  predpisov.

 

Spôsob  predloženia  ponuky  :  elektronickou  poštou na adresu : sjmscl.armady @post.sk

Kontaktná  osoba :   Marta  Poliaková, vedúca  ZŠS, tel. 051/7713000.

 

Zverejnené  7.1.2014

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria