Navigácia

Školská jedáleň

Informácie pre rodičov

Vedúca školskej jedálne: Mária KARABINOŠOVÁ, tel. 051-7713000

Vyhlasovanie detí každý deň do 8.00 hod. - podrobnosti v školskom poriadku - web viď. záložka " O škole"

 

Platba za stravné na mesiac je 25,80 €   ( priemerne za 20 pracovných dní, 1 deň 1,29 € )

výšku platbu za daný mesiac si môžete upresniť u vedúcej ŠJ.

Platbu realizujte bezhotovostným platobným stykom.

V doplňujúcom údaji banky (avízo) uveďte prosím meno a priezvisko dieťaťa + triedu ktorú navštevuje.

Platbu realizovať vždy do 5. dňa v mesiaci  na číslo účtu:

IBAN: SK3675000000004008421481 

 

Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov: Školský mliečny program a Školské ovocie.

Pravidelne sa zapája do akcií poriadaných našim zriaďovateľom pod názvom: Deň mlieka, Deň výživy.

Ponúkame Vám niekoľko receptov, ktoré sa podávajú aj v našej  školskej jedálni.

Knižky Mňamky zo školskej kuchyne a Šaláty zo školskej kuchyne vydal v roku 2010 a 2011 Mestský úrad v Prešove

Mnamky_zo_skolskej_kuchyne_2010(1).pdf                          Salaty_zo_skolskej_kuchyne_2011.pdf

 

 

 

    

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria