Navigácia

PLATBY   ZA   SLUŽBY   V  MŠ | Prvé dni v škôlke - Pomôžte svojmu škôlkarovi | Ako zvládnuť MŠ s úsmevom | OD  BATOĽAŤA  PO  ŠKOLÁKA - pravidlá pre deti | Detský temperament | Emocionálny svet detí | Deti potrebujú hranice | Malý tyran alebo pravidlá musia byť | Budúci prvák | Čo by mal budúci prvák vedieť | Test zrelosti predškoláka | Všímajte si u predškoláka | PARTNERSKÝ  STISK  RÚK | TOLERANTNÁ  VÝCHOVA  NIČÍ  DEŤOM  HODNOTY | Prečo francúzske deti jedia všetko a tie Vaše majú akurát so všetkým problém ? | JAZYKOLAMY | Choré deti patria do postele, nie do škôlky | Popoludňajší spánok detí | "Prečo v škôlke hneď ochorejú ?" | 7 chýb vo výchove | Prestaňme uháňať naše deti | Pravidlá, ktoré by mali rodičia dodržiavať..... | POZORNOSŤ  DETÍ | PSYCHOLOGIČKA RADÍ RODIČOM : Toto sú rizikové prejavy správania detí | 20 výchovných tipov od učiteliek materských škôl | TICHÁ TRAGÉDIA DNEŠNÝCH DETÍ

Okienko pre rodičov

PLATBY ZA SLUŽBY V MŠ

Platby za služby v MŠ môžete realizovať :

-  vkladom na účet školy  v ČSOB 

-  trvalým príkazom na účet školy

 

Platba za školné na mesiac nad 3 rokov veku 15 €

                                            do 3 rokov veku dieťaťa 40 €

V doplňujúcom údaji banky  (avízo ) uveďte prosím  meno a priezvisko dieťaťa, triedu.

Platbu zrealizovať vždy do 10. dňa v mesiaci.

Preplatky zo školného ( v prípade zdravotnej dovolenky ) Vám budú zaslané na na základe Vami doručenej žiadosti.

Žiadosť nájdete v záložke "Tlačivá".  Vyplnenú žiadosť odovzdať triednej učiteľke.

IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 
 


 

 

Platba za stravné na mesiac 25,80 € (priemerne za 20 prac dní, 1 deň / 1,29 €) výšku platby za daný mesiac si

môžete upresniť u vedúcej ŠJ.

V doplňujúcom údaji banky  (avízo ) uveďte prosím  meno a priezvisko dieťaťa, triedu.

Platbu zrealizovať vždy do 5. dňa v mesiaci.

Preplatky zo stravného Vám budú zaslané na konci šk.roka na základe Vami doručenej žiadosti.

Žiadosť nájdete v záložke "Tlačivá". Vyplnenú žiadosť odovzdať vedúcej ŠJ.

IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

 

vzn_c._12_2013.pdf

Ďakujeme Vám, že dodržiavate stanovené termíny na úhradu vyššie spomínaných platieb

 

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria