Navigácia

Počet návštev: 601575

DOPRAVNÉ IHRISKO

ĎAKUJEME

Výboru mestskej časti č.2. za finančnú podporu pri realizácii nového dopravného ihriska v našej materskej škole.(viď.fotogaléria)

Teší nás, že našim poslancom záleží na zveľaďovaní areálu Materskej školy Československej armády 20 v Prešove a svojou aktívnou angažovanosťou sa zaslúžili o vznik dopravného ihriska pre všetky deti našej školy.

Poďakovanie patrí: Ing. Drutarovskému, Mgr. Kutajovej a JUDr. Pucherovi.

                                           PaedDr. Ivona Uličná

                                                    riaditeľka školy

viď. NOVINKY - Zo života našej školy

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria