Navigácia

Projekty školy

PLÁN  

Materská škola Československej armády 20, Prešov

PLÁN  PRÁCE  DOPRAVNÉHO  PROJEKTU NA ŠK. ROK 2017– 2018

Názov projektu : Kráľovstvo Čoječo

 

Ciele projektu: - Správnou motiváciou a aktivitami viesť deti k bezpečnosti na cestách

                        - Sprievodnými akciami viesť deti a dospelých k prevencii bezpečnosti

                           na cestách

 

 V kráľovstve pešo aj na bicykli

9 / 2017     Návšteva dopravného ihriska :

 • vysvetliť nácvik správneho prechádzania cez prechod pre chodcov
 • prakticky uplatniť zásady bezpečného správania sa na dopravnom
 • ihrisku
 • spoznávať dopravné značky

                                                                             zodpovedná: Lenártová

10/ 2017    Jazda zručnosti :

 - dodržiavať dohodnuté pravidlá pri jazde na bicykli

                                                                               zodpovedná: Lenártová,  Zuščáková

Dopravné prostriedky v kráľovstve

1 / 2018    Dopravné prostriedky – výstavkavýtvarných prác

 • rozlišovať dopravné prostriedky z hľadiska pohybu, vzhľadu, účelu
 • prejavovať zručnosť a praktickú tvorivosť pri výtvarnom zobrazovaní dopraných prostriedkov

                                                                             zodpovedná: Lenártová, Žecová

Princezná cyklistka

3 / 2018    Beseda so zdravotníkom

 • zážitkovým učením získať vedomosti a zručnosti o privolaní prvej pomoci a o poskytnutí prvej pomoci pri vzniku možných úrazov pri bicyklovaní sa

 

                                                                           zodpovedná: Lenártová

4 / 2018    Návšteva policajtov

 • zážitkovým učením získavať poznatky z ukážky práce policajtov, psovodov

 

                                                                               zodpovedná: Žecová

Výlet princeznej a jej kamarátov

6 / 2018   Cykloturistický výlet pod Bikoš

 • prejsť určenú vzdialenosť na bicykloch alebo pešo spolu s rodičmi

 

                                                                             zodpovedná: Lenártová, Žecová

 

PLÁN

PLÁ

Novinky

Kontakt

 • MATERSKÁ ŠKOLA
  Československej armády č.20, Prešov
 • +421517713000

  IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

  IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

  IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria