Navigácia

Školský rok 2016 - 2017 Školský rok 2015-2016 Školský rok 2014-2015 Školský rok 2013-2014 Školský rok 2012 - 2013 Školský rok 2011 - 2012 Štatút Rodičovského združenia

Školský rok 2016 - 2017

Obchodné meno : Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole

Sídlo : Československej armády 20, Prešov 080 01

Právna forma : Občianske združenie

IČO : 17319617/817

Predseda RZ : p. Balaníková - 4+3..trieda

Pokladník RZ : p. Pekelnická - 4.trieda

Zapisovateľka RZ : p. Šimkovičová - 7.trieda

 

Zápisnice:  zapisnica_1_zo_zasadnutia_Rodicovskej_rady_27.09.2016.pdf

                   zapisnica_2_zo_zasadnutia_Rodicovskej_rady_15.11.2016.pdf

                   zapisnica_3_zo_zasadnutia_Rodicovskej_rady_21.02.2017.pdf

                   zapisnica_4_zo_zasadnutia_Rodicovskej_rady_09.05.2017.pdf

Novinky

Kontakt

  • MATERSKÁ ŠKOLA
    Československej armády č.20, Prešov
  • +421517713000

    IBAN - číslo účtu pre platbu ŠKOLNÉHO : SK8075000000004008421465 

    IBAN - číslo účtu pre platbu STRAVNÉHO : SK3675000000004008421481

    IBAN - číslo DAROVACIEHO účtu :  SK1575000000004007863624

Fotogaléria